Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη

ΔΗΜΟΣ Γεωργίου Καραϊσκάκη (κάντε κλικ για να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου)

 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

Ο Νομός Άρτας συστήθηκε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος , στις 24 Ιουνίου 1881, όταν προσαρτήθηκε η περιοχή της Άρτας, ανατολικά του ποταμού Αράχθου.
Περιελάμβανε τις επαρχίες (εκλογικές περιφέρειες) Άρτας και Τζουμέρκων.
Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι ένας από τους 4 Δήμους ( Άρτας ,Πέτα, Ηρακλείας) στους οποίους χωρίστηκε η επαρχία Άρτας με διάταγμα που εκδόθηκε στις 31/3/1883 και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 126/2-4-1883. Με το ίδιο διάταγμα και Φ.Ε.Κ. χωρίστηκε και η επαρχία των Τζουμέρκων επίσης σε 4 Δήμους( Θεοδωρίας, Αγνάντων, Πραμάντων και Καλαρρυτών).
 
Τα χωριά του Άνω Ραδοβυζίου αποτέλεσαν το Δήμο Τετραφυλίας. Συγκεκριμένα τα χωριά αυτά κατά αλφαβητική σειρά ήταν τα εξής:
 
 1. Βρατσίστα ( Καστανιά)
 2. Βρεστενίτσα ( Πηγές )
 3. Καταβόθρα ( Αστροχώρι)
 4. Μεσούντα
 5. Μηλιανά
 6. Μπότση ( Μεγαλόχαρη)
 7. Σεκλίστα ( Ελάτη)
 8. Σουμερού ( Μεσόπυργος)

 

Ο πληθυσμός του Δήμου Τετραφυλίας ανέρχονταν το έτος 1883 σε 2.813 κατοίκους και ήταν Δήμος Β΄ τάξεως επειδή είχε πληθυσμό πάνω από 2000 κατοίκους.

 

Αρχικά η πρωτεύουσα του Δήμου ήταν το χωριό Βρεστενίτσα ( Πηγές), κατόπιν όμως με το Β.Δ. της 11ης Δεκεμβρίου 1887 ( Φ.Ε.Κ. 341) η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στο χωριό Μπότση ( Μεγαλόχαρη).

 

Με το Β.Δ. της 17ης Φεβρουαρίου 1908 (Φ.Ε.Κ. 55) ,μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του Δήμου από το χωριό Μπότση (Μεγαλόχαρη) στο χωριό Μηλιανά.
 
Στην περιοχή του Άνω Ραδοβυζίου και  συγκεκριμένα μεταξύ των οικισμών Μεσοπύργου και Πηγών , βρισκόταν η αρχαία πόλη Τετραφυλία, με την οποία γειτόνευαν τέσσερα (4) ελληνικά φύλλα. Πιστεύεται, λοιπόν, ότι τα φύλλα αυτά ήταν: οι Αθαμάνες προς Βορράν, οι Θεσσαλοί προς Ανατολάς και οι Δρύοπες με τους Δόλοπες προς Νότον , από τα οποία η περιοχή ονομάστηκε Τετραφυλία. Η πόλη Τετραφυλία βρίσκονταν πλησίον της αρχαίας πόλης Αργιθέας.

 

Το Δημοτικό συμβούλιο πρότεινε ως έμβλημα της σφραγίδας του να τεθεί « κόραξ , ένεκα της ονομασίας της γέφυρας…». Με το Β.Δ. της 31ης Αυγούστου 1883 ( Φ.Ε.Κ. 355/σελ.2023) επιλέγει το εικονιζόμενο έμβλημα: « …η σφραγίς του Δήμου Τετραφυλίας εν τω μέσω μεν ‛γέφυραν επί  ποταμού και επ’αυτής κόρακα’ κύκλωθεν δε τας λέξεις ‛Δήμος Τετραφυλίας’…».

 

Η μεγάλη λιθόκτιστος γέφυρα «κοράκου» συνδέει το Δήμο Τετραφυλίας με το Δήμο Αργιθέας. Κτίστηκε με δαπάνη και ενέργειες του Αγίου Βησσαρίωνος, αρχιεπισκόπου Λάρισας, ο οποίος μετά το τέλος της εργασίας στάθηκε όπως λέγεται, στο κατακόρυφο σημείο της γέφυρας και φαινόταν στους βρισκόμενους από κάτω εξαιτίας του μεγάλου ύψους  σαν κόρακας !

 

Όπως κάθε Δήμος, έτσι και ο Δήμος Τετραφυλίας συντηρούνταν οικονομικά από τους φόρους που εισέπραττε από τους δημότες και από την κρατική επιχορήγηση, όταν δεν επαρκούσαν οι δημοτικές εισπράξεις για να καλυφθούν οι δημοτικές δαπάνες. Βασικός νόμος που καθόριζε τον τρόπο επιβολής και είσπραξης του δημοτικού δασμού και της δημοτικής εισφοράς ήταν ΄ της 22ης Δεκεμβρίου 1847. Αρμόδιος για την είσπραξη των δημοτικών φόρων ήταν ο δημοτικός εισπράκτορας ο οποίος διοριζόταν ύστερα από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου. Ο πρώτος δημοτικός εισπράκτορας που διορίστηκε στο Δήμο Τετραφυλίας ήταν ο Αναγνώστης Μαυρογιάννης στις 9-9-1883.

 

Κάθε δήμος συνέτασσε κατ’έτος προυπολογισμό για τον επόμενο χρόνο, τον οποίο υπέβαλλε για έγκριση στιν προ'ι'σταμένη του υπηρεσία και με τη λήξη του οικονομικού έτους το σχετικό απολογισμό δαπανών.

 

Κατά το χρονικό διάστημα 1883-1913 διενεργήθηκαν εφτά (7) φορές δημοτικές εκλογές για την ανάδειξη δημάρχων κτλ. Ως δήμαρχοι Τετραφυλίας αναδείχτηκαν οι εξής:

 

 • Δημήτριος Γρέβιας ( 29-5-1883)
 • Σωτήριος Κοσσυβάκης ( 5-7-1887). Το 1889 ο Σωτήριος Κοσσυβάκης τιμήθηκε με τον Αργυρό Σταυρό των ιπποτών του Βασιλικού τάγματος του Σωτήρος.
 • Δημήτριος Γρέβιας ( 7-7-1891 )
 • Δημήτριος Γρέβιας ( 10-9-1895)
 • Δημήτριος Γρέβιας ( 5-9-1899 )
 • Δημήτριος Γρέβιας ( 7-9-1903 )
 • Αθανάσιος Λάιος, Ιωάννης Ψυλλιάς ( 1-7-1907 )

 

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου Τετραφυλίας το χρονικό διάστημα 1883-1912 ήταν η ακόλουθη:
 

έτος κάτοικοι

1883             2813

1889             3058

1896             3351

1907             4328


Ο Δήμος τετραφυλίας καταργήθηκε το 1912, γιατί με το νόμο ΔΝΖ ¨περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων¨ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 58/14-2-1912 τ.Α΄ , όλα τα πιο πάνω χωριά που τον αποτελούσαν, αναγνωρίσθηκαν ως κοινότητες.

 

Με το νόμο 2539/1997¨Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨ (ΦΕΚ 244/4-12-1997, τ.Α΄) ή όπως λέγεται , Νόμος ¨ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ¨ , καταργήθηκαν οι κοινότητες και συνενώθηκαν ξανά σε Δήμους. Τα χωριά του Άνω Ραδοβυζίου αποτέλεσαν και πάλι το Δήμο Τετραφυλίας.

 

Συγκεκριμένα τα χωριά αυτά κατά αλφαβητική σειρά είναι τα εξής:

 1. Αστροχώρι, το οποίο είναι και έδρα του Δήμου
 2. Ελάτη
 3. Καστανιά
 4. Μεγαλόχαρη
 5. Μεσόπυργος
 6. Μηλιανά
 7. Πηγές
You are here: Home Δήμος Γ. Καραϊσκάκη